Frakt fra 79kr

Kaliumhydroksyd (KOH)

Kaliumhydroksyd (KOH)

Vanlig pris
50,00 kr
Salgspris
50,00 kr
Vanlig pris
Utsolgt
Enhetspris
per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Den grunnleggende ingrediensen for produksjon av kaliumsåper.

Det er sterkt etsende og alle forholdsregler bør tas når du arbeider med det (briller, vernehansker, passende klær). Ved oppløsning i vann kan du ikke inhalere dampene. Natriumhydroksid er svært hygroskopisk - oppbevar på et tørt sted, utilgjengelig for barn.


Netto vekt: 400g
Utseende: hvite kronbladForsiktighet:
H290 kan være etsende for metaller.
H314 forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne.
P260 pust ikke inn støv / røyk / gass / tåke / damp / spray.
P280 bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern.
P303 + 361 + 353 ved kontakt med huden (eller håret) ta av alle forurensede klær umiddelbart, skyll huden med vann / dusj.
P305 + 351 + 338 hvis det er i øynene, skyll forsiktig med vann i flere minutter, fjern kontaktlinser, hvis de er enkle og enkle å gjøre - fortsett å skylle.
P310 Ring umiddelbart til et giftsenter eller en lege

 

MSDS Kaliumhydroksyd (KOH)